PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH HOÀ
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1AĐặng Thị Hương
2Tiếng Việt1BNguyễn Thị Nhung
3Tiếng Việt2ANguyễn Thị Yến
4Tiếng Việt2BNguyễn Thị Xuyến
5Tiếng Việt3AĐào Duy Đương
6Tiếng Việt3BHà Hoàng Giang
7Tiếng Việt4APhạm Đức Thiện
8Tiếng Việt5ANguyễn Thị Hẹ