PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH HOÀ
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG ZOOM TREN MÁY TÍNH 03/04/2020 [HyperLink19]
2 TẠO BÀI THI TRÊN VIETTEL STUDY 03/04/2020 [HyperLink19]
3 THÔNG TƯ 17/2019 - CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 13/03/2020 [HyperLink19]
4 DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN 2018 - 2019 28/01/2019 [HyperLink19]
5 CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN PHÔ THÔNG 2018 30/10/2018 [HyperLink19]
6 ĐỊA CHỈ CÁC BÀI LỒNG CÓ LỒNG GHÉP KIẾN THỨC QPAN 24/10/2018 [HyperLink19]
7 BẢNG THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG KHẢO SÁT 24/10/2018 [HyperLink19]
8 DANH SACH HỌC SINH NAM HOC 2018 - 2019 27/09/2018 [HyperLink19]
9 DANH SACH CAN BO GIAO VIEN NHAN VIEN TRUONG TIEU HOC NINH HOA 02/04/2018 [HyperLink19]
10 DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH HOÀ NĂM HỌC 2017 - 2018 01/03/2018 [HyperLink19]