PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH HOÀ
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-00129 Y tế học đường kỹ năng sơ cứu và sử lý ban đầu một số taqi nạn thương tích thường gặp trong trường họcTĂNG BÌNHSách nghiệp vụ Trong kho
TKK5-00122 Văn hóa giao thông lớp 5 (dành cho học sinh)LÊ PHƯƠNG TRÍSách tham khảo khối 5 Trong kho
TKK5-00121 Văn hóa giao thông lớp 5 (dành cho học sinh)LÊ PHƯƠNG TRÍSách tham khảo khối 5 Trong kho
TKK4-00180 Văn hóa giao thông lớp 4 (dành cho học sinh)LÊ PHƯƠNG TRÍSách tham khảo khối 4 Trong kho
TKK4-00179 Văn hóa giao thông lớp 4 (dành cho học sinh)LÊ PHƯƠNG TRÍSách tham khảo khối 4 Trong kho
TKK3-00157 Văn hóa giao thông lớp 3 (dành cho học sinh)LÊ PHƯƠNG TRÍSách tham khảo khối 3 Trong kho
TKK3-00156 Văn hóa giao thông lớp 3 (dành cho học sinh)LÊ PHƯƠNG TRÍSách tham khảo khối 3 Trong kho
TKK2-00097 Văn hóa giao thông lớp 2 (dành cho học sinh)LÊ PHƯƠNG TRÍSách tham khảo khối 2 Trong kho
TKK2-00096 Văn hóa giao thông lớp 2 (dành cho học sinh)LÊ PHƯƠNG TRÍSách tham khảo khối 2 Trong kho
TKK1-00117 Văn hóa giao thông lớp 1 (dành cho học sinh)LÊ PHƯƠNG TRÍSách tham khảo khối 1 Trong kho
TKK1-00116 Văn hóa giao thông lớp 1 (dành cho học sinh)LÊ PHƯƠNG TRÍSách tham khảo khối 1 Trong kho
GK2-00057 Học mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực lớp 2NGUYỄN THỊ NHUNGSách giáo khoa Khối 2 Trong kho
GK2-00056 Học mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực lớp 2NGUYỄN THỊ NHUNGSách giáo khoa Khối 2 Trong kho
TKC-00284 Tuyển chọn tham khảo các bài diễn văn phát biểu khai mạc, bế mạc hội nghị dùng trong trường họcHỮU ĐẠISách thăm khảo chung Trong kho
TKC-00283 Kể chuyện biển đảo Việt Nam tập 3 - tư liệu biển đảo Việt Nam LÊ THÔNGSách thăm khảo chung Trong kho
12345678910...