PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH HOÀ
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
TKK1-00159 Tiếng Anh 1 Smart start (SBT)NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊNSách tham khảo khối 1 Trong kho
GK1-00163 Tiếng Anh 1 Smart start (SGK)NGUYỄN THỊ NGỌC QUYÊNSách giáo khoa Khối 1 Trong kho
TKK3-00211 Vở bài tập Tin học 3 ( Cánh Diều)HỒ SỸ ĐÀMSách tham khảo khối 3 Trong kho
TKK3-00210 Vở bài tập Tin học 3 ( Cánh Diều)HỒ SỸ ĐÀMSách tham khảo khối 3 Trong kho
TKK3-00209 Vở bài tập Tin học 3 ( Cánh Diều)HỒ SỸ ĐÀMSách tham khảo khối 3 Trong kho
TKK3-00208 Vở bài tập Tin học 3 ( Cánh Diều)HỒ SỸ ĐÀMSách tham khảo khối 3 Trong kho
TKK3-00207 Vở bài tập Công nghệ 3 ( Cánh Diều)NGUYỄN TRỌNG KHANH Sách tham khảo khối 3 Trong kho
TKK3-00206 Vở bài tập Công nghệ 3 ( Cánh Diều)NGUYỄN TRỌNG KHANH Sách tham khảo khối 3 Trong kho
TKK3-00205 Vở bài tập Công nghệ 3 ( Cánh Diều)NGUYỄN TRỌNG KHANH Sách tham khảo khối 3 Trong kho
TKK3-00204 Vở bài tập Công nghệ 3 ( Cánh Diều)NGUYỄN TRỌNG KHANH Sách tham khảo khối 3 Trong kho
TKK3-00203 Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 3 ( Cánh Diều)MAI SỸ TUẤNSách tham khảo khối 3 Trong kho
TKK3-00202 Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 3 ( Cánh Diều)MAI SỸ TUẤNSách tham khảo khối 3 Trong kho
TKK3-00201 Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 3 ( Cánh Diều)MAI SỸ TUẤNSách tham khảo khối 3 Trong kho
TKK3-00200 Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 3 ( Cánh Diều)MAI SỸ TUẤNSách tham khảo khối 3 Trong kho
TKK3-00199 Vở bài tập đạo đức 3 ( Cánh Diều)NGUYỄN THỊ MỸ LỘCSách tham khảo khối 3 Trong kho
12345678910...