PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH HOÀ
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
GK2-00057 Học mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực lớp 2NGUYỄN THỊ NHUNGSách giáo khoa Khối 2 Trong kho
GK2-00056 Học mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực lớp 2NGUYỄN THỊ NHUNGSách giáo khoa Khối 2 Trong kho
TKC-00284 Tuyển chọn tham khảo các bài diễn văn phát biểu khai mạc, bế mạc hội nghị dùng trong trường họcHỮU ĐẠISách thăm khảo chung Trong kho
TKC-00283 Kể chuyện biển đảo Việt Nam tập 3 - tư liệu biển đảo Việt Nam LÊ THÔNGSách thăm khảo chung Trong kho
TKC-00282 Kể chuyện biển đảo Việt Nam tập 2 - tư liệu biển đảo Việt Nam LÊ THÔNGSách thăm khảo chung Trong kho
TKC-00281 Kể chuyện biển đảo Việt Nam tập 1 - tư liệu biển đảo Việt Nam LÊ THÔNGSách thăm khảo chung Trong kho
TKC-00280 Hướng dẫn phòng tránh đuối nước (dành cho HS tiểu học)NGUYỄN HỮU HỢPSách thăm khảo chung Trong kho
TKC-00279 Hướng dẫn phòng tránh đuối nước (dành cho HS tiểu học)NGUYỄN HỮU HỢPSách thăm khảo chung Trong kho
TKC-00278 Hướng dẫn phòng tránh đuối nước (dành cho HS tiểu học)NGUYỄN HỮU HỢPSách thăm khảo chung Trong kho
TKC-00277 Hướng dẫn phòng tránh đuối nước (dành cho HS tiểu học)NGUYỄN HỮU HỢPSách thăm khảo chung Trong kho
TKC-00276 Hướng dẫn phòng tránh đuối nước (dành cho HS tiểu học)NGUYỄN HỮU HỢPSách thăm khảo chung Trong kho
TKC-00275 Hướng dẫn phòng tránh đuối nước (dành cho HS tiểu học)NGUYỄN HỮU HỢPSách thăm khảo chung Trong kho
TKC-00274 Hướng dẫn phòng tránh đuối nước (dành cho HS tiểu học)NGUYỄN HỮU HỢPSách thăm khảo chung Trong kho
TKC-00273 Hướng dẫn phòng tránh đuối nước (dành cho HS tiểu học)NGUYỄN HỮU HỢPSách thăm khảo chung Trong kho
TKC-00272 Chế độ kế toán hành chính sự nghiệpPHẠM NGỌC CHÍNHSách thăm khảo chung Trong kho
12345678910...