PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH HOÀ
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Dạy và học ngày nay 1 25000
2 Vật lí tuổi trẻ 1 8300
3 Báo thiếu niên số đặc biệt 3 30000
4 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 7 58100
5 Dạy và học trong nhà trường 8 0
6 Sách kính điển 8 720000
7 Toán học tuổi trẻ 9 72000
8 Báo nhân dân hàng ngày 13 45500
9 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 22 110000
10 sao mai 22 220000
11 Sách giáo dục thư viện và trường học 36 162000
12 Quản lý giáo dục 36 360000
13 Văn nghệ Hải Dương 42 294000
14 Học trò cười 43 210010
15 Giáo Dục tiểu học 54 260500
16 Sách giáo khoa Khối 2 57 403400
17 Sách nghiệp vụ khối 2 61 1473200
18 Khoa Học giáo dục 65 685500
19 Sách giáo khoa Khối 5 65 501800
20 Tạp chí thiết bị giáo dục 66 471000
21 Thế giới trong ta 67 735000
22 Sách giáo khoa Khối 3 74 614300
23 Từ điển tra cứu 75 2197800
24 Sách nghiệp vụ khối 1 80 1827500
25 Sách nghiệp vụ khối 3 82 1903000
26 Văn học và tuổi trẻ 87 683000
27 Sách nghiệp vụ khối 5 87 1688400
28 Sách tham khảo khối 2 97 1202500
29 Tạp chí giáo dục 98 1097700
30 Sách giáo khoa Khối 1 98 796300
31 Sách pháp luật 99 4862900
32 Sách nghiệp vụ khối 4 101 2185500
33 Toán tuổi thơ 106 697000
34 Sách tham khảo khối 1 117 651700
35 Báo thiếu niên hàng tuần 120 552000
36 Sách tham khảo khối 5 122 1850300
37 Sách giáo khoa Khối 4 126 1022300
38 Sách nghiệp vụ 129 4179500
39 Thế giới mới 142 1817600
40 Sách tham khảo khối 3 157 1813100
41 Sách Hồ Chí Minh 161 2282400
42 Sách tham khảo khối 4 180 2200400
43 Sách thăm khảo chung 284 14097000
44 Sách thiếu nhi 403 4786100
 
TỔNG
3711
61853610