PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH HOÀ
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Nguyễn Thị Hậu
   Sinh ngày: 01/05/2002  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Đoan Xuyên- Ninh Hoà - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Học sinh giỏi Olympic cấp huyện
   Năm học: 2012 - 2013
   Đào Khánh Ly
   Sinh ngày: 07/03/2002  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Thôn 1 - Tân Hương - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Học sinh giỏi Olympic cấp tỉnh, giải nhì viết chữ đẹp cấp huyện
   Năm học: 2012 - 2013
   Phạm Thị Nguyên
   Sinh ngày: 25/09/2002  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Đồng Hy- Ninh Hoà - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Học sinh viết chữ đẹp cấp huyện, HSG cấp trường
   Năm học: 2012 - 2013